Så går vi vidare efter Pisa

posted in: Okategoriserade | 0

Elever och lärare njuter nu förhoppningsvis av ett välförtjänt jullov och har i år anledning att inte bara glädjas åt tomtar och juleljus utan också åt det ljus som kan skönjas vad gäller höjda skolresultat. Nyligen presenterades Pisa-undersökningen, som utvärderar … Continued

Mer måste hända med skolan

posted in: Okategoriserade | 0

”Den svenska skolan har en lång väg kvar att gå för att nå upp i andra, jämförbara, länders resultat, och för att komma till de nivåer vi hade år 2000”, skriver här KD:s gruppledare i riksdagen tillsammans med partiets skolpolitiske … Continued

Besök hos MHF Test Lab i Tibro

posted in: Okategoriserade | 0

Idag har jag tillsammans med KD-Tibros ordförande Maria Charlotta Marić varit på besök på MHF Test Lab. Alkolås till bilar och bussar samt alkobommar till våra hamnar är viktiga delar i verksamheten. Chef Tomas Jonsson med medarbetare Anna Welleman berättade … Continued

Kvalitetssäkra undervisningstiden i grundskolan

posted in: Okategoriserade | 0

Skolinspektionen ska granska hur skolhuvudmännen lever upp till kravet på garanterad undervisningstid och i förekommande fall vidta åtgärder, skriver Annika Eclund, skolpolitisk talesperson (KD) på skolvarden.se den 17 maj. Den svenska skolan står inför stora utmaningar. Kunskapsresultaten sjunker, lärarbristen ökar … Continued

Unga mår inte så bra som de har det

posted in: Okategoriserade | 0

Debattartikel i SLA 160425 I genomsnitt får barn och unga det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Samtidigt är rotlöshet, ångest och bristande framtidstro vardag för alltför många. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att den … Continued

Många vill stänga dörren när världen är satt i brand

posted in: Okategoriserade | 0
I samtal med människor hör jag allt som oftast att en del tänker rösta på Sverigedemokraterna för att man inte gillar invandringen. Vad är det folk menar? Beror missnöjet på att var tredje svensk läkare är invandrare eller är man möjligtvis emot att 70 000 invandrare driver företag som anställer 250 000 människor? Eller är man emot att krigshärjade människor tar sig till Europa efter att ha flytt över Medelhavet med stor risk att drukna efter att ha sålt allt man äger för att betala smugglare?
Kristdemokraterna står upp för principen om en reglerad invandring. Vi ska erbjuda en fristad för den som söker skydd undan förföljelse och förtryck. Den som inte har asylskäl eller annat skyddsbehov bör självklart återvända. Detta ska bestämmas av en rättsäker asylprocess. Sverige är ett av världens mest välmående länder och har råd att vara ett öppet och tolerant land. De som flyr undan förföljelse ska kunna hitta en fristad här.

Arbetskraftsinvandringen är viktig för att möta utmaningen med Europas åldrande befolkning. Framöver kommer vi att behöva fler i Sverige som arbetar om vi ska klara att försörja och ta hand om en äldre befolkning. Majoriteten av de utrikes födda som bor i Sverige arbetar. 35 miljarder av vårt BNP år 2006 kom från de småföretag som drivs av personer som har invandrat till vårt land, vart åttonde företag drivs av en invandrare. Alla syrier som idag tar sig till Sverige får automatiskt uppehållstillstånd. Dessa människor är ofta mycket välutbildade och är en ren vinst för vårt samhälle. Det man framförallt behöver är att erövra det svenska språket.

Men Kristdemokraternas migrations- och asylpolitik utår inte från vad vi har att vinna, fast vi har mycket att vinna, utan den utgår från mänskliga rättigheter. För mig handlar inte integration om omhändertagande utan tillvaratagande av unika människor – att hålla dörren öppen för den som behöver skydd och för den som vill komma och arbeta i framtidens Sverige – och att se till att vi har ett regelverk som ger den bästa grund för det.

Låt oss istället för att tala om invandrare som ett problem lyfta våra nysvenskar som en resurs och stor tillgång för det svenska samhället. Vi ska inte förneka att det finns problem att lösa. Vad vi behöver diskutera är hur vi får integrationen att fungera väl samt att sätta press på de andra EU-länderna att ta ett större ansvar. Sverige är idag det tredje största mottagarlandet efter Tyskland och Frankrike.Vi behöver visa mer solidaritet i Europa inte mindre.

Låt oss inte glömma att mer än en miljon svenskar för mindre än 150 år sedan flydde vårt land och fick möjlighteten att sätta ner bopålarna i ett nytt land bara genom att märka ut hur mycket land man ville ha.

Jag uppmanar alla att ta del av regeringens info om de vanligaste myterna om invandringen på www.regeringen.se