Elever med de största behoven har rätt till lärare med speciallärarkompetens

Under fyra år var jag som lärare mentor till Oskar (som eg heter ngt annat). Oskar hade grav dyslexi. Bokstäver och sammanhang hoppade runt i en enda röra. Oskar behövde många hjälpmedel men framför allt behövde han undervisning av specialpedagog … Läs mer

Kristdemokraterna tar friskolornas framtid på allvar

Dagens Industri, Expressen m.fl. har de senaste dagarna försökt sätta bilden att friskolorna splittrar Alliansen. Det stämmer inte. Så sent som i juni månad kom sex av riksdagens åtta partier överens om friskolornas framtid. Vi är överens om att friskoleetableringar skall … Läs mer

Idag presenteras Kristdemokraternas skolprogram

Kristdemokraterna har beslutat om en ny skolpolitisk rapport. Rapporten är framtagen av Kristdemokraternas skolgrupp och innehåller förslag som kan bidra till en bättre skola. Fokus ligger på förslag som kan möta de största utmaningarna för skolan. Kristdemokraternas utgångspunkt är att … Läs mer

Att klara skolan – en skyddsfaktor

Idag publicerar Socialstyrelsen utvärderingen ”Vård och omsorg om de placerade barnen”. Under ett år omhändertas drygt 26 000 barn och unga i samhällets vård. De placeras i familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) av socialnämnden i kommunen där de … Läs mer