Många vill stänga dörren när världen är satt i brand

posted in: Okategoriserade | 0
I samtal med människor hör jag allt som oftast att en del tänker rösta på Sverigedemokraterna för att man inte gillar invandringen. Vad är det folk menar? Beror missnöjet på att var tredje svensk läkare är invandrare eller är man möjligtvis emot att 70 000 invandrare driver företag som anställer 250 000 människor? Eller är man emot att krigshärjade människor tar sig till Europa efter att ha flytt över Medelhavet med stor risk att drukna efter att ha sålt allt man äger för att betala smugglare?
Kristdemokraterna står upp för principen om en reglerad invandring. Vi ska erbjuda en fristad för den som söker skydd undan förföljelse och förtryck. Den som inte har asylskäl eller annat skyddsbehov bör självklart återvända. Detta ska bestämmas av en rättsäker asylprocess. Sverige är ett av världens mest välmående länder och har råd att vara ett öppet och tolerant land. De som flyr undan förföljelse ska kunna hitta en fristad här.
Arbetskraftsinvandringen är viktig för att möta utmaningen med Europas åldrande befolkning. Framöver kommer vi att behöva fler i Sverige som arbetar om vi ska klara att försörja och ta hand om en äldre befolkning. Majoriteten av de utrikes födda som bor i Sverige arbetar. 35 miljarder av vårt BNP år 2006 kom från de småföretag som drivs av personer som har invandrat till vårt land, vart åttonde företag drivs av en invandrare. Alla syrier som idag tar sig till Sverige får automatiskt uppehållstillstånd. Dessa människor är ofta mycket välutbildade och är en ren vinst för vårt samhälle. Det man framförallt behöver är att erövra det svenska språket.
Men Kristdemokraternas migrations- och asylpolitik utår inte från vad vi har att vinna, fast vi har mycket att vinna, utan den utgår från mänskliga rättigheter. För mig handlar inte integration om omhändertagande utan tillvaratagande av unika människor – att hålla dörren öppen för den som behöver skydd och för den som vill komma och arbeta i framtidens Sverige – och att se till att vi har ett regelverk som ger den bästa grund för det.
Låt oss istället för att tala om invandrare som ett problem lyfta våra nysvenskar som en resurs och stor tillgång för det svenska samhället. Vi ska inte förneka att det finns problem att lösa. Vad vi behöver diskutera är hur vi får integrationen att fungera väl samt att sätta press på de andra EU-länderna att ta ett större ansvar. Sverige är idag det tredje största mottagarlandet efter Tyskland och Frankrike.Vi behöver visa mer solidaritet i Europa inte mindre.
Låt oss inte glömma att mer än en miljon svenskar för mindre än 150 år sedan flydde vårt land och fick möjlighteten att sätta ner bopålarna i ett nytt land bara genom att märka ut hur mycket land man ville ha.
Jag uppmanar alla att ta del av regeringens info om de vanligaste myterna om invandringen på www.regeringen.se