Unga mår inte så bra som de har det

posted in: Okategoriserade | 0

Debattartikel i SLA 160425

I genomsnitt får barn och unga det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Samtidigt är rotlöshet, ångest och bristande framtidstro vardag för alltför många. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att den psykiska ohälsan ökar. Även om unga överlag bedömer att de mår bra uppgav en femtedel i åldrarna 16-24 år att de hade psykiska problem, som oro, ängslan eller ångest. Omkring hälften av unga mellan 13 och 18 år uppgav att de haft symtom som huvudvärk, magont eller svårt att somna. Intressant är att hälsotillståndet för utrikesfödda är bättre än bland inrikesfödda unga.

Läs hela debattartikeln här