Så går vi vidare efter Pisa

posted in: Okategoriserade | 0

Elever och lärare njuter nu förhoppningsvis av ett välförtjänt jullov och har i år anledning att inte bara glädjas åt tomtar och juleljus utan också åt det ljus som kan skönjas vad gäller höjda skolresultat.

Nyligen presenterades Pisa-undersökningen, som utvärderar 15-åringars kunskaper världen över. Det är mycket glädjande att resultaten som sedan de började mätas bara gått ned nu faktiskt vände upp. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Vi ligger fortfarande på en nivå som är långt under det som vi presterade för tjugo år sedan.

2011 reformerades svensk skola. Då fick Sverige bland annat en ny skollag, ny läroplan, nya kursplaner, ny lärarutbildning och ny gymnasieskola. Eftersom det tar tid att få reformer att sätta sig är det först nu som resultaten kan skönjas. Nu gäller det att hålla ut och hålla i det arbete som påbörjats och samtidigt se vilka utmaningar som vi måste ta oss an framöver.

Arbetsro i klassrummen är en av de stora utmaningarna. Föräldrarna spelar en stor roll för arbetsron i klassrummen och vill därför införa ett ansvarskontrakt mellan skola och föräldrar. Allt som anses vara problem som skolan ska lösa är i många fall föräldrarnas och den enskilde elevens ansvar, såsom att komma i tid, ha rätt material med sig och att visa respekt mot vuxna. Sedan har skolan ett kompensatoriskt uppdrag, att stötta de elever där det brister i hemförhållandena.

Barn är olika. Barn mognar i olika takt och lär sig i olika takt. Skolan måste kunna anpassas efter det.

Därför tycker vi att det är viktigt att satsa på fler speciallärare i skolan som kan hjälpa både de barn som har svårt för ett visst moment och de som ligger före. Att våga nivågruppera tror vi är bra för att alla ska kunna utvecklas från sin nivå.

En annan viktig faktor som har visat sig ha effekt på skolresultat är hur mycket barn rör på sig. Kristdemokraterna vill därför att antalet idrottstimmar utökas från dagens 500 till 700.

Mer fysisk aktivitet tillsammans med satsningar på elevhälsan är viktiga delar för en lugnare klassrumsmiljö och möjlighet till koncentration.

Frigör tid för lärarna att undervisa. Ett sätt att göra det är att andra vuxna kan sköta det som inte är undervisning i skolan. Anställ fler lärarassistenter och att knyt det civila samhället till skolan för att delta i raster eller finnas till i korridorer.

Nu måste vi fullfölja trendbrottet i Pisa genom fortsatt arbete för starkare stöd till elever och lärare och för arbetsro i skolan.

Annika Eclund (KD)

Riksdagsledamot i utbildningsutskottet