Om Du tycker att politiken skall innehålla frågor som rör människovärdet, värdig omsorg, familjepolitik och barnperspektiv och om Du dessutom anser att de viktigaste besluten i en människas liv skall tas av den som det berör då skall Du lägga din röst på Kristdemokraterna. Utan Kristdemokraterna i svensk politik skulle det bli tyst kring dessa frågor.

Kristdemokraterna bygger sin politik på några grundprinciper:

 

politik_1Alla människor är lika mycket värda men unika och olika. Därför behövs olika former av t.ex. äldreomsorg, barnomsorg och stöd i skolan. Att behandla alla lika är inte rättvisa.

 

 

 

 

 

 

 

politik_2Människor har fått en fri vilja, ibland blir det fel och vi misslyckas. Alla har dock rätt till en andra chans.

 

 

 

 

 

 

 

 

politik_3Både jorden vi bor på och det liv vi lever är bara till låns. Vi måste värna om både vår miljö och våra relationer för ett hållbart samhälle.

 

 

 

 

 

 

 

politik_4Beslut skall tas på lägst ändamålsenliga nivå. Beslut om vem som skall ta ut flest dagar i föäldraförsäkringen skall bestämmas av föräldrarna själva medan frågor som berör miljö och flyktingpolitik bäst hanteras på nationell nivå eller inom EU.

 

 

 

 

 

 

politik_5

Sammanfattas bäst genom att citera den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det ska ni också göra för dem” (Jesus). Hjälp och medkänsla med utsatta och svaga, kan t.ex. handla om flyktingpolitik och bistånd.