Viktigare än någonsin att rösta den 25 maj

posted in: Okategoriserade | 0

Söndagen den 25 maj är det val i Europa. Det är din och min möjlighet att välja vem vi vill ska företräda oss i Europaparlamentet. Det sägs ibland att EU-valet är oviktigt. Det är inte sant. EU befinner sig i ett kritiskt skede som kan avgöra huruvida unionen stärks eller spricker, hjälper eller stjälper.

EU grundades som ett fredsprojekt, genom samarbete mellan länder skulle freden bevaras. Vi behöver EU för att arbeta med gränsöverskridande utmaningar inom Europa som klimatpåverkan och organiserad brottslighet som trafficking och människohandel. Men EU har även stor påverkan på lokala beslut i Skaraborg. 70 procent av den lagstiftning som EU beslutar om genomförs på regional- eller kommunal nivå. Vem som företräder oss i Bryssel påverkar både de internationella och kommunala frågorna.

Jag är oroad över de attitydförändringar som sker i Europa. Främlingsfientliga partier har under de senaste åren gått framåt och etablerat sig i flera länders nationella parlament och även i Europaparlamentet. Partierna benämns på olika sätt, ibland kallas de högerextrema, populistiska eller invandringsfientliga men alla gör de motstånd mot invandring. Likaså ökar de antisemitiska och antiziganistiska attityderna i Europa. Utvecklingen är både allvarlig och skrämmande.

Vi måste stå upp för alla människors lika värde. EU-parlamentet styrs av de demokratiskt valda och alla behöver rösta i valet för att inte de främlingsfientliga krafterna i Europa ska få genomslag. Om de främlingsfientliga partierna växer i valet finns en risk att deras inflytande begränsar det viktiga arbete som EU gör för mänskliga rättigheter inom och utanför unionen.

För mig som kristdemokrat anser jag att EU ska jobba för mänskliga rättigheter, demokrati och kräva att alla länder tar ansvar för att hjälpa utsatta människor. Låt oss tillsammans stå upp för människovärdet och enas mot de främlingsfientliga krafterna som vill ta plats i EU-parlamentet. Den europeiska gemenskapen byggdes på tanken om varje människas okränkbara värde och bör så förbli.Rösta i EU-valet så att de främlingsfientliga partierna lämnas utanför Europaparlamentet.

 

 

 

Om jag vore utbildningsminister

posted in: Aktuellt, Okategoriserade | 0

Vid en skolledarkonferens i Skaraborg ombads jag tala om skolan utifrån att det var jag som tillträdde som utbildningsminister 2014. Det här är mitt tal om jag vore utbildningsminister. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Det första jag skulle göra som utbildningsminister är att börja … Läs mer

Mer tid eller mer innehåll i klassrummet?

Idag har regeringen presenterat många viktiga förslag på skolans område. Satsningen innebär bland annat fler lärare i lågstadiet, mindre klasser och fler speciallärare. Välkomna förslag för att stärka skolans uppdrag och för att barnen skall få tidigt stöd och möjlighet … Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Utmaning 2: Låt lärare få vara lärare

posted in: Aktuellt, Okategoriserade | 0

Den andra utmaningen är att lärare ska få vara lärare och inte reduceras till handledare. En av de viktigaste slutsatserna efter analysen av Pisa-resultaten är att elever har lämnats alldeles för mycket åt sitt eget lärande. Lärarledd undervisning med tydliga … Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer