Utmaning 1: Höj läraryrkets status

posted in: Aktuellt, Okategoriserade | 0

Den svenska skolan står inför utmaningar. Jag har listat tio utmaningar med åtgärder som vi måste arbeta med för att nå en skola i toppklass. Den första utmaningen är naturligtvis att läraryrkets status måste höjas. Vi vet att skickliga lärare … Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Elever mår bättre med klassmorfar i skolan

I torsdags träffade jag föreningen Klassmorfar. Vi är överens om att fler vuxna behövs i klassrummen runt om i Sverige, en klassmorfar är stöd till både elever och lärare. Föreningen Klassmorfar utbildar och certifierar vuxna för att finnas som stöd i … Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Alarmerande om rektorernas arbetssituation

Idag presenterades en rapport från Lärarförbundet som visar att rektorer och förskolechefer lider av stress och hög arbetsbelastning. Sju av tio rektorer uppger att de arbetar mer än 45 timmar i veckan och 55 procent funderar på att lämna yrket. … Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Kristdemokraternas satsning på läsning får stöd av S och Mp

Idag skriver Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de enats om en strategi som ska höja elevernas läsförmåga. Läsförståelse är verkligen viktigt. Att kunna läsa är grundförutsättningen för all annan inlärning i alla skolans ämnen. http://www.dn.se/nyheter/politik/s-och-mp-gar-samman-om-laslyft-for-eleverna/ Kristdemokraterna vill ha fler lärarledda undervisningstimmar … Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Ökad fysisk aktivitet för bättre skolresultat

Dagens Brännpunkt (SvD 24 febr 2014) tar upp frågan om att idrott och hälsa är ett av skolans i särklass viktigaste ämnen för att förhindra ohälsa, sjukdom och för tidig död. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forodande-med-en-stillsam-livsstil_3301598.svd. Vi kristdemokrater går längre och menar att ökad fysisk … Läs mer

Nu minskar vi lärarnas administration, mer tid till undervisning!

Lärare ska undervisa. Kristdemokraterna vill att mer tid går till lärarledda lektioner och mindre till administration. Idag presenterar alliansregeringen förändringar för att minska lärarnas administration kring åtgärdsprogrammen i skolan. Åtgärdsprogram skrivs ofta direkt när en elev riskerar att inte nå … Läs mer

PISA: ”-inget utbildningssystem är bättre än sina lärare”

Under dagens hearing i riksdagen om de senaste PISA-resultaten var OECD:s chef för utbildningsfrågor Andreas Schleicher den som var tydligaste med att beskriva orsakerna till de sjunkande resultaten. Han lyfte ständigt upp lärarens betydelse för elevers resultat och menar att … Läs mer

Vad säger Kristdemokraterna om statlig skola?

Idag presenteras utredningen om effekterna av kommunaliseringen av skolan. Meningarna går isär huruvida frågan om huvudmannaskapet är den största orsaken till elevers sjunkande skolresultat och läraryrkets försämrade status. För Kristdemokraterna står det klart att kommunaliseringen av skolan, som genomfördes under … Läs mer

Tårar,förtvivlan och hopp i förintelselägret Majdanek

posted in: Okategoriserade | 0

Idag är det Förintelsens minnesdag. Jag vill gärna ge er, mina läsare, en personlig berättelse från mitt besök i förintelselägeret Majdanek i Polen. Resan ägde rum 2011 tillsammans med myndigheten Levande Historia. Lägret är ”välbevarat” och intakt. Det är lätt att föreställa sig hur de fruktansvärda övergreppen gick till. Gruppen vandrar igenom duschanläggningar, gaskamrar och slutligen byggnaden med ugnarna. Tårar rinner på många av oss när vår exeptionellt skicklige resepedagog Christer Mattsson lugnt konataterar att ”här sjungs inga vackra judiska vaggsånger längre” medan han låter oss lyssna till ljuvlig vacker barnsång.

Utanför ugnarna har man gjort en installation av all aska från liken. Makabert kan tyckas men det blir så påtagligt fruktansvärt ofattbart. De är jag då jag upptäcker dem. En hel buss med judiska ungdomar från Israel på skolresa. Flera av dem har fullständigt brutit ihop. De skriker ut sin förtvivlan och några har fallit ihop på marken vid högen med aska. Jag gick fram till en av dem och la armen om henne, för vad mer kan man göra?

Men det var när jag gick tillbaka in i bussen som det hände. Alla de judiska ungdomarna hade samlats på en stor gräsplätt med ansiktet vänt mot Jerusalem. De läste och sjöng ur Torah och höll om varandra.

Det judiska folket lever och livet är starkare än döden men låt oss aldrig glömma. De döda har glömt varför de dog. Det är vårt ansvar att minnas och berätta.